Over Oude Helden

Oude Helden Pen met kronkels

Oude Helden is gespecialiseerd in gespreksvoering met dementerende ouderen. De gesprekspartners van Oude Helden helpen hen op gestructureerde wijze terug te blikken op hun levens en belangrijke momenten en positieve gevoelens opnieuw te ervaren. Deze wijze van herinneringen ophalen heet life reviewen vermindert stress en faalangst, verbetert woordvaardigheid en versterkt de eigen identiteit en het gevoelde welzijn. Aan zorgverleners, familieleden en mantelzorgers levert Oude Helden inhoudelijke en praktische informatie en advies om belevingsgericht te kunnen (blijven) communiceren met dementerende ouderen.

Fasen van dementie
De oudste generaties huldigen het oer-Nederlandse ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-principe. Over zichzelf praten? Dat deed en doet men bij voorkeur niet. Maar wanneer ouderdom ongenadig toeslaat in de vorm van dementie, kan over zichzelf praten voor veel ouderen juist een belangrijk hulpmiddel zijn tegen de stress, faalangst, lusteloosheid en sombere gevoelens die de eerste fasen van dementie kenmerken. 

Belevingsgericht
Dementie berooft een mens langzaam van zijn identiteit. Het is goed voor te stellen hoe dit moet voelen: de frustratie, maar vooral ook de angst en de schrik die telkens weer toeslaat bij het bemerken dat er ‘iets’ goed mis is met het eigen geheugen. Moderne zorg voor dementerende ouderen is zoveel mogelijk belevingsgericht. Dit wil zeggen dat er naar wordt gestreefd zo goed mogelijk in te spelen op wie iemand is en is geweest.

Praktische trainingen
Voor de meeste zorgverleners en –instellingen blijkt het in de praktijk lastig om  belevingsgericht te communiceren. Er is niet voldoende tijd om de juiste informatie te verzamelen. Er is ook expertise nodig, zoals communicatieve vaardigheden, om goed met die informatie te werken. Oude Helden traint zorgmedewerkers, mantelzorgers en familieleden hierin.

Van onschatbare waarde
Ieder mens heeft een uniek verhaal dat de eigen persoonlijkheid weergeeft. Juíst als dementie toeslaat, zijn de ervaringen en verhalen die iemands leven kleur geven, van onschatbare waarde bij het (kunnen) blijven bereiken en positief activeren van mensen. 

Meer weten? Neem snel vrijblijvend contact op. Contact >

Zorgworkshops

Speciaal voor (thuis)zorginstellingen ontwikkelt en verzorgt Oude Helden meerdaagse workshops basisgesprekstechnieken. Verpleegkundigen, verzorgenden en overig zorgpersoneel krijgen hierin praktische handvatten om effectiever en persoonsgerichter informatie te kunnen vergaren en te rapporteren. Deze workshop is onmisbaar voor  zorginstellingen die hoogkwalitatieve belevingsgerichte zorg (willen) aanbieden.